Powered By Blogger

niedziela, 20 marca 2011

MCI Management SA - perspektywy czy ich brak?

MCI Management to fundusz PE wchodzący w skład mWIG40. W czwartek 17marca zarząd spółki podał do wiadomości prognozę wzrostu wartości skonsolidowanych aktywów netto na jedną akcję :z 8,44zł w roku 2010 na 10,76zł w roku 2011, co oznacza wzrost o 27,44%, oraz prognozę skonsolidowanego zysku netto za rok 2011 na poziomie 171 mln zł.
Jak zaraz będzie można zobaczyć na wykresie - kurs tego dnia wystrzelił w górę o niemal 5%, jednak następnego dnia pomimo optymistycznego otwarcia powyżej ceny zamknięcia, kurs zakończył się -1,3% zniżką. Warto jednak wspomnieć, że spadek kursu w piątek był raczej powolnym osuwaniem się przy minimalnych obrotach.

Jedną z niepokojących rzeczy dotyczących tego funduszu jest fakt posiadania spółki ABC Data w swoim portfelu, co może negatywnie wpłynąć na wyniki za IQ 2011 - choć w ostatnich dniach spółka wyraźnie zaczęła odrabiać straty, szczególnie wyraźne na początku marca.

Czas spojrzeć na parę kresek:


Strzałkami oznaczyłem czwartkowe wybicie po ogłoszeniu optymistycznej prognozy. Widać, że kurs przebił linię trendu spadkowego, a kurs generalnie znajduje się w konsolidacji lekko zmierzającej ku górze.

 Żeby lepiej zobaczyć sytuację techniczną spółki warto spojrzeć na całość z dalszej perspektywy:
Wsparcia: 8,10-8,00 a następnie 7,90-80
Opory: 8,70 (nie powinno być ciężko go sforsować), za to bardzo silny w rejonie 8,89 - jego pokonanie powinno otwierać drogę na 9,10.

Jeżeli chodzi o fundamentalne czynniki spółka wygląda nieźle - b. niski współczynnik C/Z równy około 3,1. Dodatkowo systematyczny wzrost aktywów i spadające współczynniki zadłużenia. Negatywną informacje niesie rachunek cashflow, wg którego spółka ma przejściowe kłopoty ( - + + ), co oznacza że wyprzedaje majątek i zaciąga dług - choć może to po prostu oznaczać restrukturyzację.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację  geopolityczną wybicie może nastąpić dopiero gdy sytuacja się nieco uspokoi. Koniec tego kanału znajduje się na przełomie kwietnia i maja więc jest jeszcze czas na zastanowienie się nad tą spółką i podjęcie odpowiedniej decyzji.

Zachęcam do dyskusji, sam obserwuję tę spółkę, choć nie planuje jej zakupu w najbliższych dniach - poczekam na rozwój sytuacji technicznej i więcej spokoju w kwestiach związanych z Japonią i Libią.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz