Powered By Blogger

sobota, 26 marca 2011

SYGNITY - "Quick Look"

Zgodnie z prośbą, parę kresek na SGN:
W moim przekonaniu na SGN można zaobserwować klin zwyżkujący, który sugeruje wybicie się dołem jeszcze przed zetknięciem się ze sobą linii. Wolumen zdaje się potwierdzać tą formację, gdyż pomimo wzrostu kursu, zmniejsza się on im bardziej zbliżają się do siebie linie trendu. Bardzo możliwe, że czeka nas jeszcze przynajmniej jeden ruch w dół i w górę przed wybiciem dołem. Jeżeli zaobserwujemy w najbliższym czasie zwiększający się wolumen przy dolnej linii klina, może to świadczyć o gotowości do wyłamania się.

Jeszcze wykres z dalszej perspektywy:Najbliższe wsparcie to okolice 20, opór natomiast to ostatni szczyt na wysokości 21,50 oraz linia z przedziału 21,50-22.

W przypadku wybicia się dołem, spadki mogą zatrzymać się na wysokości 50% FIBO, które koresponduje z linią wsparcia na wysokości 18,20.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz